0
0
Subtotal: RM0.00
No products in the cart.

Technical FAQs

bagaimana ketepatan pemetaan lokasi yang diterima setelah seseorang mengimbas kod qr?
How accurate the location mapping received when someone scan the qr code?

Untuk memberi ketepatan yang terbaik untuk pengguna, kami menggunakan API Geolokasi yang dicipta oleh salah satu pereka yang terkenal di dunia. Jadi, boleh dikatan hampir semua telefon pintar di dunia ini boleh menggunakan ciri-ciri ini.

Anda boleh cuba alat pada peranti anda untuk melihat ketepatanya.

 

—-

 

To give the best accuracy for the user, we use HTML Geolocation API that was create by one of the most popular developers in the world. Hence, it can be said that almost every smartphone in this world can use this feature. 

You can try this tool on your device to see the accuracy.

IS THERE ANY OTHER FACTOR THAT CAN CAUSE THE CAUSE INACCURATE LOCATION MAPPING?
ADA FAKTOR LAIN YANG BOLEH MENYEBABKAN TIDAK KETEPATAN PADA LOKASI PEMETAAN?

Ya, Antara faktor lain yang boleh menyebabkan tidak ketepatan koordinat seperti jumlah satelite GPS pada kawasan tersebut atau kualiti antenna GPS pada telefon pintar tersebut.

 

—-

 

Yes, other external factors can cause an Inaccurate of the coordinate is like the total GPS satellite presence on the respective area or the quality of the GPS antenna for the smartphone itself.

 

What I need to do if accidentally pick block during enabling location permission?
Apa perlu saya buat jika tertekan butang block ketika membolehkan kebenaran lokasi?

Sila tetapkan kebenaran lokasi untuk webiste Bulushome dalam browser anda. Tekan sini untuk langkah-langkah tersebut jika anda menggunakan browser Chrome dalam telefon pintar anda


—-


Kindly reset location permission for Bulushome website at your browser. Click here for the steps if you using Chrome for your smarthphone

Is my browse got GPS support?

ADAKAH BROWSER SAYA SUPPORT GPS

Ye, Kebanyakkan browser daripada Android atau IOS telah mempunyai sokongan GPS. Anda boleh klik sini pada bahagian browser support untuk melihat browser lain yang mendapat sokongan GPS.


—-


Yes, most browsers from Android or IOS already have built-in GPS support. You can click here at the browser support section to see other browsers that also have GPS support

Loading product page

PROCESSING…..

Accessing Pet Profile...